Dr Dunjić i dr Vešović su održali predavanje na Kongresu lekara u Republici Srpskoj u Tesliću

Dr Dunjić i dr Vešović su održali predavanje na Kongresu lekara u Republici Srpskoj u Tesliću Previous item Pojava leukemije kod dece... Next item Dr Dunjić i dr Vešović su...

Dr Dunjić i dr Vešović su održali predavanje na 5-om Kongresu lekara Republike Srpske koji je održan u Tesliću. Na predavanju je posebno naglašen značaj detoksikacije organizma tokom lečenja obolelog. Takođe, velika pažnja je posvećena mestu i ulozi antioksidanata u prevenciji oboljenja, ali i njihovoj primeni kao dodataka terapiji već nastalog oboljenja.�S obzirom da je predavanje dalo jedan novi pogled na prevenciju oboljenja, ali i lečenje, izazvana je pažnja prisutnih lekara i usledila su mnogobrojna pitanja.�S organizatorima Kongresa je načelno dogovoreno da se predavanje ponovi sledeće godine na kongresu lekara jugoistočne Evrope.

Dr Dunjić i dr Vešović su održali predavanje na Kongresu lekara u Republici Srpskoj��Dr Dunjić i dr Vešović su održali…

Posted by Dr Dunjic – Centar za integrativne procedure i suplemente – on Wednesday, November 15, 2017