Close

Novine iz Sveta Medicine

U ORGANIZACIJI UDRUŽENJA HOLISTIC ODRŽANA JE EDUKACIJA ZA ZDRAVSTVENE RADNIKE

https://www.facebook.com/drdunjic/?hc_ref=ARQRakAv_1cvVEyv6oTFKcyns7EP01ypjmETktCTA78KqkUjLq9AgN94yHrBC69o8bsU organizaciji udruženja HOLISTIC održan je Kurs I kategorije pod nazivom Personalno holistički pristup u lečenju pacijenata - I deo. Profesor Miloš Maksimović, Katedra za higijenu i medicinsku ekologiju, Medicinski fakultet, Beograd govorio je o ishrani zdravih i bolesnih ljudi, kao i istinama i...

Novine iz Sveta Medicine