U ORGANIZACIJI UDRUŽENJA HOLISTIC ODRŽANA JE EDUKACIJA ZA ZDRAVSTVENE RADNIKE

U ORGANIZACIJI UDRUŽENJA HOLISTIC ODRŽANA JE EDUKACIJA ZA ZDRAVSTVENE RADNIKE Previous item Dr Dunjić i dr Vešović su... Next item Dr Dunjić i dr Vešović su...

U ORGANIZACIJI UDRUŽENJA HOLISTIC ODRŽANA JE EDUKACIJA ZA ZDRAVSTVENE RADNIKE��U organizaciji udruženja HOLISTIC održan…

Posted by Dr Dunjic – Centar za integrativne procedure i suplemente – on Thursday, November 16, 2017