U ORGANIZACIJI UDRUŽENJA HOLISTIC ODRŽANA JE EDUKACIJA ZA ZDRAVSTVENE RADNIKE

U ORGANIZACIJI UDRUŽENJA HOLISTIC ODRŽANA JE EDUKACIJA ZA ZDRAVSTVENE RADNIKE Previous item Svetski kongres... Next item Pojava leukemije kod dece...

https://www.facebook.com/drdunjic/?hc_ref=ARQRakAv_1cvVEyv6oTFKcyns7EP01ypjmETktCTA78KqkUjLq9AgN94yHrBC69o8bsU organizaciji udruženja HOLISTIC održan je Kurs I kategorije pod nazivom Personalno holistički pristup u lečenju pacijenata – I deo. Profesor Miloš Maksimović, Katedra za higijenu i medicinsku ekologiju, Medicinski fakultet, Beograd govorio je o ishrani zdravih i bolesnih ljudi, kao i istinama i zabludama modernih dijeta. Docentkinja Ivana Đurović, Katedra za bromatologiju, Farmaceutski fakultet, Beograd je govorila o značaju i neophodnosti primene dodataka ishrani uz redovnu terapiju lekovima. Profesor Dejan Krstić, Fakultet zaštite na radu, je govorio o elektromagnetnom zračenju iz različitih izvora i efektima na ljudsko zdravlje. Profesor Dušan Vešović, potpredsednik udruženja Holistic je govorio o nedostacima klasične medicine i potrebi da se ona upotpuni komplementarnim metodama, radi pospešivanja uspešnosti lečenja. Mr sc. dr Slobodan Dunjić, predsednik udruženja Holistic je govorio o značaju i neophodnosti sagledavanja i lečenja čoveka kao celine i izneo primere iz prakse u vezi određivanja individualne terapije.�Edukacija je izazvala veliko interesovanje zdravstvenih radnika.�Bili su prisutni lekari, farmaceuti, stomatolozi i medicinske sestre.�Po završetka Kursa, polaznicima su podeljenji sertifikati i zahvalnice, a druženje se nastavilo uz koktel.�Kurs je održan u Centru za integrativne procedure i suplemente „dr Dunjić“.